อาหารสู่น้อง

โครงการอาหารสู่น้อง เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมด้านโภชนาการ เพื่อให้เด็กได้เติบโต แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี โดยผู้อุปการะคุณสามารถสนับสนุนในการเลี้ยงอาหารเด็กๆได้ ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันคล้ายวันเกิด วันครบรอบแต่งงาน วันเลี้ยงรุ่น ฯลฯ และน้ำใจที่ท่านให้ เป็นความสุขใจของทุกคน

รายการอาหาร

โครงการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก สถานที่ พุทธมณฑลสาย 4 ( อายุ 3 – 8ปี )

จำนวนเด็กโดยประมาณ 60 คน

รายการ จำนวนเงิน
อาหาร 1 มื้อ (เช้าหรือกลางวันหรือเย็น) 1,500 บาท
อาหาร 3 มื้อ 4,500 บาท
ไอศกรีม 1 มื้อ 800 บาท
ผลไม้ 1 มื้อ 800 บาท
นม 1 มื้อ 800 บาท
ของว่าง 1 มื้อ ( เช้าหรือบ่าย ) 800 บาท
อาหาร 3 มื้อ + ของว่าง 2 มื้อ 6,100 บาท

โครงการบ้านทานตะวัน สถานที่ พุทธมณฑลสาย 4 (อายุแรกเกิด – 4 ขวบ)

โครงการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก สถานที่ จ.กาญจนบุรี (อายุ 7 – 18 ปี)


หมายเหตุ

รายละเอียด เวลา
เวลารับประทานอาหาร เช้า 07.00 น.
เวลารับประทานอาหาร กลางวัน 11.30 น.
เวลารับประทานอาหาร เย็น 17.00 น.
เวลารับประทานอาหารว่าง เช้า 08.30 น.
เวลารับประทานอาหารว่าง บ่าย 14.00 น.


คำแนะนำเพิ่มเติม

  • ท่านสามารถนำอาหารมาจัดเลี้ยงได้เอง โดยต้องติดต่อเข้ามาที่ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ก่อน เพื่อจองวัน เวลา และแจ้งอาหารที่จะนำมา
  • อาหารที่ไม่ควรนำมาเลี้ยงเด็ก เช่น อาหารที่มีรสจัด ทั้งรสหวาน เค็ม มันและเผ็ด , น้ำอัดลม , ลูกอม
  • ควรเป็นอาหารที่ทำสด ใหม่และไม่ใส่ผงชูรส
  • ควรนำมาในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากและไม่น้อยเกินไปวิธีการจองเลี้ยงอาหารวันเกิด

หากท่านต้องการที่จะจองเลี้ยงอาหารเด็ก กรุณาติดต่อมูลนิธิเด็ก และในกรณีที่ท่านมาร่วมเลี้ยงกรุณาสอบถามวันว่างทางโทรศัพท์ ที่โทร. 0 - 2814 -1481 - 7 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น