ถามมาตอบไป

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับองค์กร

ที่นี่ต้องการอะไรมากที่สุด / ตอนนี้มีอะไรที่ขาดหรือต้องการที่สุด

สิ่งของอุปโภค บริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ถ้าบริจาคเป็นปัจจัยก็ได้ จะสะดวกต่อการใช้จ่ายของมูลนิธิในช่วงที่ต้องการสิ่งนั้นๆ

รายได้ส่วนใหญ่มาจากอะไร รัฐบาลช่วยไหม

มาจากเงินบริจาคภายในประเทศ รัฐบาลช่วยเหลือเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก

นักสังคมสงเคราะห์ มาจากหน่วยงานรัฐบาลหรือเปล่า

ไม่ใช่ เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเด็ก

อยากมาช่วยงาน บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา สามารถทำอะไรได้บ้าง

ต้องติดต่อแต่ละโครงการโดยตรง ว่าสามารถให้มาช่วยได้วัน เวลาไหนบ้าง และให้ช่วยอะไรบ้าง

มีคนมาทำบุญ เลี้ยงอาหาร จัดกิจกรรมบ่อยไหม

ถ้าเป็นวันส.- อา. ค่อนข้างมาก แต่ถ้าวันธรรมดาก็น้อยลง

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการบริหาร

มูลนิธิเป็นของรัฐบาลหรือเอกชน ใครเป็นเจ้าของ / ผู้ดูแล

เป็นองค์กรสาธารณกุศล บริหารโดยคณะกรรมการมูลนิธิเด็ก โดย นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธานกรรมการ

คุณพิภพ / คุณหมอประเวศ เข้ามาดูแลบ้างไหม บ่อยไหม

คุณพิภพเข้ามาเกือบทุกวัน ส่วนคุณหมอประเวศเข้ามาบ้างตามโอกาส ส่วนใหญ่จะมาประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเด็ก

เด็กมีพ่อแม่ไหม ถ้ามีทำไมพ่อแม่ถึงเลี้ยงไม่ได้

ทั้งมีและไม่มี แล้วแต่กรณี แต่ที่มีและไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพราะปัญหาหลายๆอย่าง เช่น เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่มีใครช่วยเหลือ หรือ แม่ถูกล่วงละเมิด หรือ ผู้ปกครองมีปัญหาสุขภาพกาย จิต และเศรษฐกิจ เป็นต้น

พ่อแม่ ผู้ปกครองมาเยี่ยมบ้างไหม

มาบ้างบางคน สำหรับคนที่สามารถมาได้ และสามารถรับเด็กกลับได้ช่วงวันหยุดหรือปิดเทอม

กรณีที่พ่อแม่ ผู้ปกครองมาฝากเด็ก มีเสียค่าใช้จ่ายให้มูลนิธิไหม

ไม่มี เพราะด้วยสภาพปัญหาต่างๆที่ผู้ปกครองประสบ จึงไม่สามารถเลี้ยงดูหรือส่งเสียเด็กได้จริงๆ

เด็กมาจากไหน ยังไง

มาจาก 2 กรณี คือ ผู้ปกครองติดต่อมาเอง หรือ ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ในชุมชน หรือเจ้าหน้าที่องค์กรอื่นประสานมา

มีบ้างไหมที่เคยมีคนมาทิ้งเด็กไว้หน้ามูลนิธิ

เคยมี แต่ไม่บ่อย และนักสังคมฯจะติดต่อไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมฯ

มีคนมาขอเด็กไปเลี้ยง / ขอเป็นลูกบุญธรรมบ้างไหม

มี แต่ไม่ใช่นโยบายของทางมูลนิธิ และเราไม่สามารถให้เด็กได้ เนื่องจากบางคนยังมีผู้ปกครองอยู่ และหากต้องการขอเด็กเป็นลูกบุญธรรม แนะนำให้ไปติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีเด็กดื้อ ทะเลาะกันบ้างไหม แล้วเราจัดการอย่างไร

มีเหมือนโรงเรียนอนุบาลทั่วไป จัดการโดยไต่ถาม สอบสวน และแก้ปัญหาแล้วแต่กรณี เช่น การวางเงื่อนไข แต่ไม่ใช้การทำโทษด้วยความรุนแรง ด่าทอ หรือทำร้ายร่างกายและจิตใจ

เด็กอยู่ที่นี่ 24ชม. เลยหรือ นอนยังไง นอนรวมกันไหม

เด็กอยู่ประจำ เวลานอนก็จะนอนรวมทั้งช. /ญ. เหมือนเด็กอนุบาลทั่วไป โดยมีพี่เลี้ยงดูแลทุกคน ห้องละไม่เกิน 15 คน แต่ถ้าบางคนมีผู้ปกครองก็สามารถรับกลับได้ช่วงวันหยุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของนักสังคมฯ

เด็กที่นี่อยู่ถึงอายุเท่าไหร่

7 ปี ตามเกณฑ์จบอนุบาล 3

เมื่อเด็กจบแล้วไปไหน

ประเมินครอบครัว ( ถ้ามี แล้วครอบครัวพร้อม อนุญาตให้รับเด็กกลับได้ แต่ถ้าไม่พร้อมจะหาที่ส่งต่อให้อยู่ใกล้ๆกับผู้ปกครองที่สุด ) หากไม่มีครอบครัวจะส่งต่อ ไปที่ร.ร.หมู่บ้านเด็ก จ.กาญฯ รับ 6-18 ปี ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของมูลนิธิเด็ก นอกจากนั้น อาจส่งที่อื่นๆที่เป็นเครือข่ายกัน

มีพยาบาลประจำไหม

ไม่มี หากเด็กป่วยเล็กๆน้อยๆ พี่เลี้ยงสามารถให้ยาเองได้ แต่หากเป็นหนัก นักสังคมฯจะพาเด็กไปคลินิกหรือรพ. ดูว่าเด็กเป็นมากน้อยแต่ไหน

เวลาเด็กเจ็บป่วย รักษายังไง

ถ้าเจ็บป่วยปกติ ตัวร้อน น้ำมูก เจ้าหน้าที่ดูแลเบื้องต้นได้ เพราะได้รับการอบรมเรื่องการดูแล/การให้ยาเด็ก แต่ถ้าเกินความสามารถ ก็จะพาไปหาหมอ เช่น คลินิค สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลใกล้เคียง

เด็กมีบัตรทองไหม เรื่องค่ารักษาพยาบาลเอามาจากไหน

มี แต่ไม่ครบทุกคน เพราะการใช้สิทธิ์ค่อนข้างยุ่งยาก ทางมูลนิธิจึงรับภาระเสียค่าใช้จ่ายเอง ยกเว้นบางคลินิคหรือบางรพ.ที่ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายให้

เด็กได้เรียน / ได้ออกไปข้างนอกบ้างไหม

เด็กเรียนจ.-ศ. 8.30-15.30 มีครูมาสอน แต่ครูไป-กลับ หลังจากนั้นเด็กอยู่กับพี่เลี้ยงต่อ และเด็กได้ออกไปข้างนอกบ่อยๆ เช่น ทัศนศึกษา ไปซื้อหนังสือ ไปว่ายน้ำ เป็นต้น

เด็ก 2 โครงการ ( บ้านทานตะวัน / อนุบาลฯ ) มากินข้าว เล่น หรือมาจัดกิจกรรมร่วมกันบ้างไหม

ไม่ เพราะแบ่งการดูแลแต่คนละโครงการ อีกทั้งวัยอนุบาลมีแรง กำลังเยอะ เดี๋ยวทำให้น้องบ้านทานตะวันได้รับบาดเจ็บได้ แต่ถ้ามีแขกภายนอกมาจัดกิจกรรม เช่น แสดงนิทานหุ่นมือ แสดงมายากล ฯ เด็กๆก็สามารถมาร่วมดูด้วยกันได้

มีเด็กพิการหรือเด็กติดเชื้อ HIV ไหม

ไม่มีเด็กติดเชื้อ เพราะแรกรับทางโรงเรียนได้คัดกรอง โดยพาไปตรวจเลือดทุกคน แต่มีเด็กที่เข้าข่ายความพิการ 9 ประเภท เช่น เด็กที่มีปัญหาด้านการเจริญเติบตาทางร่างกายและสติปัญญา หรือเด็กที่สายตาเลือนราง เป็นต้น แต่ถ้าพิการลักษณะแขนขาด ขาด้วน นั้นไม่มี

เด็กเศร้าหรือร้องไห้บ่อยไหม

มีบ้างเป็นบางคนที่เพิ่งเข้าใหม่ อาจยังคิดถึงครอบครัว แต่ไม่นานเด็กก็สามารถเรียนรู้และค่อยๆปรับตัวได้เอง แต่บางคนที่เพิ่งมาใหม่แล้วไม่ร้องไห้เลยก็มี อาจเนื่องจากถูกปล่อยปละละเลย ทอดทิ้งหรือผ่านคนเลี้ยงมามากหน้าหลายตา เด็กจึงปรับตัวได้เร็ว